Stikkord: Blå tur

Soleimsgrønnuten (757 moh)

Farande Fant Klypetussen i 2000 Tilkomst Frå E134 ta av mot Litledalen litt aust av Etne Sentrum. Følg vegen fram til du kjem til ein...

Nystølsnuten (600 moh)

Farande Fant Fjæra & Rullestad i 2015 Tilkomst Ta av E134 i rullestad. Kjør mot Rullestadjuvet og parker med gamalt sagbruk i før ein byrja...

Reinsnuten (1025 moh)

Farande Fant Klypetussen i 1988 & 2008 Tilkomst Ta av E134 ved Kyrping og kjør gamlevegen til Rafdal, evenutelt ta av ved Åkrafjordtunet. Parkering i...

Smørnut (725 moh)

Farande Fant i Klypetussen 1994 og 2019 Tilkomst Frå E134 ta av mot Litledalen litt aust av Etne Sentrum. Følg vegen fram til du kjem...

Flåtevatnet (550 moh)

Farande Fant Klypetussen i 2009 Tilkomst Ta av E134 mot Frette og kjør inn mot Øyna. Parkering der vegen går over elva frå Hellaugvatnet (Første...

Vardahaugane (620 moh)

Var Farande Fant 2015 for Klypetussen Tilkomst Parker ved Langfoss ved E134. Tur Vardahaugane er på toppen av Langfoss. Det er godt synleg sti heile...

Heglenuten (788 moh)

Var Farande Fant 2017 for Klypetussen Tilkomst Kjør E134 og sving av mot Skånevik i Stordalen. Kjør opp bakkane og når det flater ut så...