Til Førde sitt høgaste punkt
Ryvarden med utsikt over Sletta