Topptur mellom Vats- og Sandeid-dalen
Topp med utsikt over Øvre Vats
Tur til ein nedlagt gardsbruk langs Ålfjorden
Med utsikt til både Ølen og Etne
Med Utsikt over Ølen og Ølensfjorden
Topptur i nærleiken av Olalia Turisthytte
Liten topptur i nærleiken av Olalia
Ein liten topp på veg inn mot Olalia