Kategori: Vestland

Høgaste toppen ved Postvegen mellom Etne og Skånevik
Tur på Postvegen med utsikt over Etne
Ein avstikker frå Postvegen mellom Etne og Skånevik
Tur opp Langfoss og elvedalen til endes.
Tilkomst Sving av E134 enten i Rullestad eller aust for Rullstadtunnellen og inn på gamle vegen. Parking er rett over Rullestadsvingane. Tur Turen startar opp ein bratt traktorveg før den går over på T-merka sti. Når ein kjem til skilt mot Simlebu tek ein den andre stien og når ein kjem fram til Borddalstølen så […]
Toppen der utsikten over Borddalen og Simlebu er bra
Ein tur til eit fint stølsområde med fleire stølar i område
Tilkomst Ta av E134 i Rullestad og kjør opp Rullestadjuvet. Når du passerer elva så er det skilt til Jettegrytenuten på venstre side av vegen. Det er plass til å parkera her. Tur Turen går over brua og vidare på Postvegen. Etter litt så er det skilt mot Jettegrytenuten. Då er det opp lia, og […]
Alle 30 post i enden av skogsveg i Rullestad
Topptur i nærleiken av Olalia Turisthytte
Utsiktspunktet som gir pamoramutsikt til Etne frå Litledalen til Stordalen
Hovda mellom Stordalen og Åkrafjorden i Etne