Kategori: Etne

Farande Fant for Klypetussen IL i 1990 & 2012
Farande Fant for Klypetussen IL i 1994 og 2019
Farande Fant for Klypetussen i 1996 & 2017
Farande Fant for Klypetussen IL i 1992 & 2016
Tilkomst Ta av E134 mot Litledalen og vidare mot Håland og opp til Kritle. Husk å betal parkeringsavgifta. Tur Følg anleggsvegen frå Kritle til ein har komme forbi Mørkavatnet. Då har ein Vio rett til venstre for deg. Det er ein bratt bakke kor det er fleire plasser kor ein kan gå opp. Når ein […]
Tilkomst Ta av E134 mot Litledalen og vidare mot Håland og opp til Kritle. Husk å betal parkeringsavgifta. Tur Følg vegen bort til Grindheimsstølen. Når ein kjem bort det så skal ein opp gjennom skaret mot Løkjelsvatn til ein kjem til T-merka sti mot Sauda. Følg denne oppover mot Grindheimsnuten. Følg stien heilt til det […]
Farande Fant for Klypetussen IL i 2018 Tilkomst Ta av E134 ved Kyrping og kjør gamlevegen til Rafdal, evenutelt ta av ved Åkrafjordtunet. Parkering i vika med Rafdal. Tur Følg traktorvegen heilt til Øvre Rafdal. Gå gjennom ein kvit grind og følg godt merka sti heilt opp til Øyskard. Siste par hundre meterane går på […]