Kategori: Etne

Tilkomst Kjør E134 til Kyrping og parker ved bensinstasjonen. Tur Følg traktorveg som går opp bakkane på motsatt side av E134 forhold til parkeringa. Denne skal du følgja så langt som det går. Så går ein over på T-merka sti. Når ein kjem over bekken som går frå Revtjørna så skal ein ta av T-merka […]
Med utsikt over Hardangerfjordbassenget
Tilkomst Ta av E134 mot Frette og kjør inn mot Øyna. Parkering der vegen går over elva frå Hellaugvatnet (Første bru etter Frette brua). Tur Gå over brua og gå følg T-merka rute mot Storevassbu. Posten ligg ca midt på Hellaugvatnet. Kart Turstatistikk og Fil Lengde: 1,9 km ein veg Sluttpunkt: 285 moh Startpunkt: 71 […]
Tilkomst Ta av E134 ca. 1 km aust for Etne Sentrum. Følg Fossavegen i ca. 3 km. Ta av inn på rusveg. Det er vegavgift på denne vegen og den betalar ein rett etter ein har tatt inn på vegen. Følg vegen til enden. Det er nokre grinder på vegen opp. Tur Frå Rus så […]
Fin Topptur med fantasisk utsikt over Åkrafjorden
Tur til Juraskarskjerringa med utsikt både til Skånevik og Stordalen
Høgaste toppen ved Postvegen mellom Etne og Skånevik
Tur på Postvegen med utsikt over Etne
Ein avstikker frå Postvegen mellom Etne og Skånevik
Tur opp Langfoss og elvedalen til endes.
Tilkomst Sving av E134 enten i Rullestad eller aust for Rullstadtunnellen og inn på gamle vegen. Parking er rett over Rullestadsvingane. Tur Turen startar opp ein bratt traktorveg før den går over på T-merka sti. Når ein kjem til skilt mot Simlebu tek ein den andre stien og når ein kjem fram til Borddalstølen så […]
Toppen der utsikten over Borddalen og Simlebu er bra
Ein tur til eit fint stølsområde med fleire stølar i område
Tilkomst Ta av E134 i Rullestad og kjør opp Rullestadjuvet. Når du passerer elva så er det skilt til Jettegrytenuten på venstre side av vegen. Det er plass til å parkera her. Tur Turen går over brua og vidare på Postvegen. Etter litt så er det skilt mot Jettegrytenuten. Då er det opp lia, og […]