Farande Fant for Klypetussen i 2015
Farande Fant for Klypetussen i 1996 & 2017
Farande Fant for Klypetussen IL i 1992 & 2016
Tilkomst Ta av E134 mot Litledalen og vidare mot Håland og opp til Kritle. Husk å […]
Tilkomst Ta av E134 mot Litledalen og vidare mot Håland og opp til Kritle. Husk å […]
Farande Fant for Klypetussen IL i 2018 Tilkomst Ta av E134 ved Kyrping og kjør gamlevegen […]
Med utsikt over Storavatnet i Etne
Tilkomst Kjør E134 til Kyrping og parker ved bensinstasjonen. Tur Følg traktorveg som går opp bakkane […]
Med utsikt over Hardangerfjordbassenget
"Kyrkja" med over Skånevikstrando
Tilkomst Ta av E134 mot Frette og kjør inn mot Øyna. Parkering der vegen går over […]
Tilkomst Ta av E134 ca. 1 km aust for Etne Sentrum. Følg Fossavegen i ca. 3 […]
Ein topp med utsyn over Litledalen
Fin Topptur med fantasisk utsikt over Åkrafjorden
Tur til Juraskarskjerringa med utsikt både til Skånevik og Stordalen
Høgaste toppen ved Postvegen mellom Etne og Skånevik
Tur på Postvegen med utsikt over Etne