Farande Fant for Klypetussen IL i 1994 og 2019

Tilkomst

Frå E134 ta av mot Litledalen litt aust av Etne Sentrum. Følg vegen fram til du kjem til ein skarp sving i Litledalsvegen med ein gardsveg som går rett fram. Følg denne vegen til endes (Den går etterkvart over til grusveg). Parkering i enden av vegen.

Tur

Gå gjennom grinda og følg traktorveg. Etter kvart er det ein straumtrå over vegen, forsett fordi dette. Når du er komme oppe på ein rygg og vegen snur tilbake mot Berge skal ein ta av vegen til Venstre. Følg godt synleg sti til varden på Hodlestadnuten. Forsett vidare innover og over myra før ein tek opp dalen. Når dalen flater ut så tar ein til venstre mot varden på toppen av Smørnut.

Kart

Turstatistikk og fil

  • Lengde: 3,0 km ein veg
  • Topppunkt: 725 moh
  • Startpunkt: 254 moh
  • Stigning: 514 m
  • Fall: 40 m

Categories:

Comments are closed