Farande Fant for Fjæra og Rullestad IL i 2021
Til topps i Haugesund Kommune
Tur til Sveio sitt nordlegste punkt.
Gamle ferdselsveien mellom Hovda og Tveit
Liten topptur med utsikt over Stord Flyplass
Tur til ein nedlagt gardsbruk langs Ålfjorden
Til Førde sitt høgaste punkt
Det er ikkje alltid høgden på toppen avgjer utsikten.
Tilkomst Ta av E134 mot Frette og kjør inn mot Øyna. Parkering der vegen går over […]
Tilkomst Ta av E134 i Rullestad og kjør opp Rullestadjuvet. Når du passerer elva så er […]