Kategori: Rogaland

Tur til ein nedlagt gardsbruk langs Ålfjorden