Stikkord: Blå Tur

Det er ikkje alltid høgden på toppen avgjer utsikten.