Forfatter: Nutafant

Ein topp lang T-Merka runde til Sandvassnuten.