Alle Turar

Utsikt over Rullestad frå ein anna side
Ein topp lang T-Merka runde til Sandvasshytta.