Stikkord: Alle30

Utsikt over Rullestad frå ein anna side
Ein topp lang T-Merka runde til Sandvasshytta.
Farande Fant for Fjæra og Rullestad IL i 2021
Farande Fant for Fjæra og Rullestad IL i 2020
Farande Fant for Fjæra & Rullestad IL i 2014
Farande Fant for Klypetussen IL i 1991 & 2014
Farande Fant for Fjæra & Rullestad IL i 2015
Farande Fant for Fjæra og Rullestad IL i 2016
Farande Fant for Klypetussen IL i 1988 & 2008