Farande Fant for Klypetussen IL i 1992 & 2016

Tilkomst

Ta av E134 mot Frette og kjør inn mot Øyna. Parkering der vegen går over elva frå Hellaugvatnet (Første bru etter Frette brua).

Tur

Turen starter med å gå opp traktorvegen tvers overfor parkeringa. Vegen ender oppe med Hellaugvatnet ta opp ein bratt bakke. Den slakker litt av etter kvart som ein kjem opp mot Flotevatnet og ein kjem opp til T-merka sti. Før ein kjem gjennom dalen over til Flotevatnet skal ein ta seg opp på ryggen. Ein skal følgja oppover denne ryggen heile vegen mot toppen. Det er ein bratt bakke siste biten før toppen.

Alternativ Tur

Ein kan også gå denne i frå Håeim. Då tek ein seg opp fordi Djupevatnet og bort til Håeimstølen. Der tek ein seg opp lia mot Mørkevatnet og vidare til toppen. Denne turen har eg ikkje gått, så det er ikkje GPS spor forhold til denne turen.

Kart

Turstatistikk og fil

  • Lengde: 5,1 km ein veg
  • Toppunkt: 976 moh
  • Startpunkt: 102 moh
  • Stigning: 895 m
  • Fall: 20 m

Categories:

Comments are closed