Tilkomst

Ta av E134 i Etne sentrum og kjør opp mot Kambe byggefelt. Parkering ved sida av fotballbanen i botn av boligfeltet.

Tur

Gå opp sti på vestsida av byggefeltet og følg Postvegen mot Skånevik. Litt før ein kjem ut av skogen står det skilt mot Stødlehetta. Stien skal vera merka, men somme plasser er den litt utydeleg.

Alternativ Tur

Kan også gå heilt opp på Varleite. På når ein kjem over på Skåneviksida går det ein sti austover. Følg denne så som går heilt opp til toppen.

Kan også gå turen frå Skånevik, men denne har eg ennå ikkje tatt.

Kart

Turstatistikk og fil

  • Lengde: 3,3 km ein veg
  • Topppunkt: 776 moh
  • Startpunkt: 70 moh
  • Stigning: 716
  • Fall: 0 m
  • Lengde: 4,5 km ein veg
  • Topppunkt: 776 moh
  • Startpunkt: 70 moh
  • Stigning: 778
  • Fall: 67 m

Categories:

Comments are closed