Tilkomst

Parkering på austa av E39 ca. 1 km sør for Førde i Hordaland.

Tur

Gå over E39 og igjennom grind. Følg så skogvegen nordover i frå E39. Etter ca 500 meter så kjem ein til eit kryss kor ein skal ta til venstre. Litt etter kjem ein bort til Helleren. Herfrå går ein over på sti som er godt synleg heile vegen til Storestraumen. Over nokre blaute parti er det lagt ut langgangar til å gå på.

På turen til/frå Storestraumen så kan ein også ta turen oppom Åsen. Denne tek av rett etter at skogsvegen får over til sti.

Kart

Turstatistikk og fil

  • Lengde: 1,8 km ein veg
  • Endepunkt: 0 moh
  • Startpunkt: 18 moh
  • Stigning: 64 m
  • Fall: 80 m
  • Lengde: 1,0 km ein veg
  • Toppunkt: 83 moh
  • Startpunkt: 18 moh
  • Stigning: 91 m
  • Fall: 22 m

Categories:

Comments are closed