Tilkomst

Ta av på Stord mot Heiane. Parker med Lundseter Kraftstasjon.

Tur

Turen startar opp dalen i frå kraftverket. Stien går jemnt oppover dalen. Oppe i skaret så kan ein gå vidare til Tysevatnet, men så tar ein opp lia til høgre. Deretter går det bratt oppover ryggen til toppen. Det er nokre veldig bratte partiar denne stien.

Alternativ Tur

Ein kan også gå turen via heiane. Då går ein over elva rett ved parkeringsplassen og følg skogveg oppover. Denne vegen går bort til vege til Heiane. Her går ein over på sti til vidare langs vegen. Når ein kjem i lia over parkeringa på Heiane snur ein tilbake opp lia og så vidare slakt opp til toppen.

Ein kan også kjøra heilt opp til Heiane og gå den siste biten opp Sherpatrappane opp til toppen.

Kart

Turstatistikk og fil

  • Lengde: 2,3 km ein veg
  • Toppunkt: 703 moh
  • Startpunkt: 218 moh
  • Stigning: 503 m
  • Fall: 13 m
  • Lengde: 4,0 km ein veg
  • Toppunkt: 703 moh
  • Startpunkt: 202 moh
  • Stigning: 561 m
  • Fall: 66 m

Categories:

Comments are closed