Tilkomst

Parkering rett ved E134 på parkeringplass ved Bedhuset på Alvseikje, 1-2 km aust for Knapphus Bensinstasjon.

Tur

Gå langs E134 mot Knapphus ca 100 meter til skiltet mot Krakkanuten. Herfrå er det skilta og merka heile vegen opp. Første delen av turen går langs ein skogsveg. Etter litt så tek ein av skogsvegen og går gjennom ein grind. Litt etter grinda kjem ein på ein ny skogsveg. Følg denne til endes. Då er ein nesten oppe over skoggrensa.

Her går stig det vidare opp mot Nordsåt. Før ein held seg i lia, mens ein kjem nærmare toppen. Rett før toppen tek ein seg opp på ryggen og varden.

Kart

Turstatistikk og fil

  • Lengde: 2,2 km ein veg
  • Toppunkt: 452 moh
  • Startpunkt: 41 moh
  • Stigning: 412 m
  • Fall: 1 m

Categories:

Comments are closed