Tilkomst

Sving av E134 enten i Rullestad eller aust for Rullestadtunnellen og inn på gamlevegen. Parkering er rett over Rullestadsvingane.

Tur

Turen startar inn bratt traktorveg før den går på landgang over ein myr og terrenget blir slakkare. Det er T-merka heile vegen til Melkestølen og følg skilting mot Simlebu. Når ein er på Mjelkestølen følg stil med raude plastmerker vestover over myr bort til Nibbo. Her er det ein del blaute parti.

Alternativ Tur

Startar rett over brua ned i Rullestadjuvet. Følg T-merkinga mot Simlebu til ein er på Mjelkestølen. Herfrå er vegen den same.

Kart

Turstatistikk og fil

  • Lengde: 3,9 km ein veg
  • Sluttpunkt: 272 moh
  • Startpunkt: 614 moh
  • Stigning: 364 m
  • Fall: 29 m

Categories:

Comments are closed