Tilkomst

Sving av E134 enten i Rullestad eller aust for Rullstadtunnellen og inn på gamle vegen. Parkering er rett over Rullestadsvingane.

Tur

Turen startar inn bratt traktorveg før den får på landgang over ein myr og terrenget blir slakkare. Det er T-merka heile vegen og følg skilting mot Simlebu. Mjelkestølen er på vegen til Simlebu.

Alternativ Tur

Startar rett over brua ned i Rullestadjuvet. Følg T-merkinga mot Simlebu og Mjelkestølen går ein forbi på vegen til Simlebu. Denne vegen er noko tyngre enn i frå Rullestadsvingane.

Kart

Turstatistikk og fil

  • Lengde: 2,7 km ein veg
  • Sluttpunkt: 550 moh
  • Startpunkt: 280 moh
  • Stigning: 284 m
  • Fall: 21 m
  • Lengde: 2,4 km ein veg
  • Sluttpunkt: 550 moh
  • Startpunkt: 193 moh
  • Stigning: 363 m
  • Fall: 1 m

Categories:

Comments are closed